Općina Dubrava sufinancirat će dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka

Sterilizaciju je moguće obaviti na tri lokacije

179
Foto: Općina Dubrava

Općina Dubrava sufinancirat će dio troškova sterilizacije ženki pasa i mačaka u vlasništvu građana koji imaju prebivalište na području općine Dubrava.

Sufinanciranje troškova iznosi za:

1. ženke pasa  – do 10 kg težine…………..100,00 kuna

– 10 kg – 20 kg težine……  200,00 kuna

– preko 20 kg težine……..   300,00 kuna

2. ženke mačaka ………………..………..  150,00 kuna

Vlasnik životinje koju namjerava podvrgnuti sterilizaciji, odnosno ostvariti pravo na sufinanciranje dijela troškova sterilizacije, dužan je prethodno ishoditi odobrenje od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava, koje prilikom sterilizacije obavezno predaje veterinarskoj organizaciji kao dokaz o sufinanciranju.

Obrazac preuzmite ovdje.

Sterilizaciju je moguće obaviti na tri lokacije i to:

1. Gejzir d.o.o., Veterinarska ambulatna Dubrava, Kalnička ul. bb, 10 342 Dubrava

2. Veterinarska praksa Rajković, Ivančani 26, 10 342 Ivančani

3. Veterinarska stanica Vrbovec, Kolodvorska ul. 68, 10 340 Vrbovec

Općina Dubrava sufinancirati će sterilizaciju ženki pasa i mačaka za najviše dvije životinje po vlasniku.

Veterinarska organizacija izvršit će sterilizaciju ženki pasa samo ako su označeni mikročipom.

* Zahtjev se dostavlja osobno u Jedinstveni upravni odjel u Općinu Dubrava, a za sve informacije nazovite na broj 01 2725 821.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here