U sklopu projekta „Prsten potpore“ objavljen je Javni poziv za zapošljavanje 104 pomoćnika u nastavi u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, koje su ujedno i partneri u projektu.

Projekt „Prsten potpore“ prijavljen je na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014-2020.

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području Zagrebačke županije radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

Pomoćnici u nastavi zaposlit će se u 25 osnovnih i 7 srednjih škola na području Županije na nepuno radno vrijeme (minimalno 20, maksimalno 35 sati), odnosno na puno radno vrijeme.

Natječajni postupak provode škole koje na svojim web stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018. i provode selekciju kandidata. Popis škola-partnera projekta i Javni poziv možete vidjeti na web stranicama Zagrebačke županije ( www.zagrebacka-zupanija.hr).

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani kandidati koji zadovoljavaju uvjete navedene u Javnom pozivu da se prijave na natječaje škola.

„Projekt „Prsten potpore“ kontinuirano raste treću godinu za redom, kako brojem učenika, pomoćnika i partnera na projektu tako i financijama“, izjavila je Ivančica Prugovečki, voditeljica Projekta podsjetivši kako se u protekloj školskoj godini 2016./2017. projekt provodio u 26 osnovnih i 6 srednjih škola na području Zagrebačke županije te je u sklopu njega bilo angažirano 92 stručno osposobljena pomoćnika u nastavi za 102 učenika s teškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 4.242.152,00 kuna, od čega su bespovratna sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF) iznosila 2.500.000,00 kuna, dok je iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osigurano 871.076,00 kuna, a preostali dio od 871.076,00 kuna Zagrebačka županija je osigurala sama.

VEZANE VIJESTI
U Kulturnom informatoru razgovaramo o turizmu s Ivanom Alilović

U školskoj godini 2015./2016. u projekt je bilo uključeno 70 pomoćnika za 80 učenika u 28 škola.

UVJETI
-minimalno srednjoškolsko obrazovanje
-protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete
-punoljetnost
-hrvatsko državljanstvo
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA
Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.
DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

VEZANE VIJESTI
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ukupno 124 osobe pozitivne na koronavirus

POŽELJNO
Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

NATJEČAJNI POSTUPAK
Škole – partneri na projektu na službenim Internet stranicama objavljuju Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017/2018 i provode selekciju kandidata.

Škole – partneri na projektu:

ŠKOLA MJESTO BROJ POMOĆNIKA INTERNET STRANICE ŠKOLE OBJAVA NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Osnovna škola Ante Kovačića Marija Gorica 1 www.akovacica-mgorica.skole.hr
Osnovna škola Bedenica Bedenica 3 www.os-bedenica.skole.hr
Osnovna škola braće Radića Kloštar Ivanić 4 www.os-brace-radica-klostarivanic.skole.hr
Osnovna škola Dragutina Domjanića Sveti Ivan Zelina 11 www.os-ddomjanic-zelina.skole.hr
Osnovna škola Dubrava Dubrava 3 www.os-dubrava.skole.hr
Osnovna škola Đure Deželića Ivanić Grad 2 www.os-gjdezelica-ivanicgrad.skole.hr
Osnovna škola “Ivan Benković” Dugo Selo 5 www.os-ibenkovic-dugo-selo.skole.hr
Osnovna škola Ivana Perkovca Šenkovec 8 www.os-iperkovca-senkovec.skole.hr
Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Prigorje Brdovečko 2 www.os-ibmazuranic-prigorjebrdovecko.skole.hr
Osnovna škola Jakovlje Jakovlje 5 www.os-jakovlje.skole.hr
Osnovna škola Josipa Badalića Graberje Ivaničko 5 www.os-jbadalica-graberjeivanicko.skole.hr
Osnovna škola Josipa Zorića Dugo Selo 6 www.os-jzorica-dugo-selo.skole.hr
Osnovna škola “Kardinal Alojzije Stepinac” Krašić 3 www.os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr
Osnovna škola “Klinča Sela” Klinča Sela 2 www.os-klinca-sela.skole.hr
Osnovna škola Luka Luka 2 www.os-luka.skole.hr
Osnovna škola “Ljubo Babić” Jastrebarsko 4 www.os-ljbabic-jastrebarsko.skole.hr
Osnovna škola Milke Trnine Križ 3 www.os-mtrnine-kriz.skole.hr
Osnovna škola Pavao Belas Brdovec 2 www.os-pavao-belas.skole.hr
Osnovna škola Posavski Bregi Posavski Bregi 1 http://os-posavski-bregi.skole.hr/
Osnovna škola Rugvica Rugvica 4 www.os-rugvica.skole.hr
Osnovna škola Slavka Kolara Kravarsko 1 http://os-skolara-kravarsko.skole.hr/
Osnovna škola Stjepana Basaričeka Ivanić Grad 2 www.os-sbasariceka-ivanicgrad.skole.hr
Osnovna škola “Stjepan Radić” Božjakovina 5 www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr
Osnovna škola Sveta Nedelja Sveta Nedelja 7 www.os-sveta-nedelja.skole.hr
Osnovna škola “Vladimir Nazor” Pisarovina 5 www.os-vladimir-nazor-pisarovina.skole.hr
Ekonomska škola Velika Gorica Velika Gorica 1 www.ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor 1 www.ss-ekonomska-trgovacka-ugostiteljska-samobor.skole.hr/
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor 1 www.gimnazija-agmatos-samobor.skole.hr
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina 2 www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr
Srednja škola Jastrebarsko Jastrebarsko 1 www.ss-jastrebarsko.skole.hr
Srednja škola Vrbovec Vrbovec 1 www.ssvrbovec.hr
Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad 1 www.ss-isvear-ivanic-grad.skole.hr
S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.
Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.
Kandidati/inje zainteresirani za zaposlenje u više škole, prijavu sa traženom dokumentacijom dostavljaju u svaku školu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here