VIDEO PRIJENOS – 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Gline

1020

PRIJENOS POČINJE U 14.00

Na temelju članka 58. stavka 1. i članka 60. stavka 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Gline (»Službeni glasnik« Sisačko-moslavačke županije, broj 22/09) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Gline koja će se održati 17. lipnja 2015.g. (srijeda) s početkom u 14,00 h u Hrvatskom domu u Glini, S. i A. Radića 10

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Gline za 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: Gradonačelnik Grada Gline
 3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Gline za 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline u 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline za 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za Grad Glinu u 2014.g.
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 9. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Gline i zamjenika gradonačelnika Grada Gline iz radnog odnosa
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun
 11. Prijedlog Odluke o osnivanju Agencije za razvoj Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 12. Prijedlog Odluke o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe za područje Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Gline
  • Izvjestitelj: pročelnik Stručne službe Grada Gline
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Gline
  • Predlagatelj: Gradsko vijeće Grada Gline
  • Izvjestitelj:pročelnik Stručne službe Grada Gline
VEZANE VIJESTI
VIDEOPRIJENOS 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice

Zbog važnosti dnevnog reda molim da se pozivu za sjednicu obavezno odazovete.
U slučaju spriječenosti izostanak možete opravdati na telefon broj 044/551-604.

PREDSJEDNICA
GRADSKOG VIJEĆA
Sanja Štingl-Vlašić, dr. med.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here