Županijska skupština održana na terenu, vijećnici prošli 20 gradilišta obnove SMŽ

214

Obnova nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije, jedina je točka dnevnog reda 11. sjednice (tematske) Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije koja se održala jučer terenskim obilaskom potresom oštećenih objekata u vlasništvu Županije ili ustanova kojima je osnivač Županija. Sjednica je sazvana na traženje dijela oporbenih vijećnika koji su s naznakom  Hitno, u lipnju 2022. godine prikupili potpise, s naznačenim rokom odgovora do 10. lipnja, no zahtjev je predan u pisarnici Županije 22. rujna 2022. godine, oko 3,5 mjeseca nakon roka koji su odredili za odgovor. Kako je u pitanju obnova a važna je transparentnost te informiranost građana, zahtjevu je udovoljeno.

U međuvremenu je i održana redovna sjednica Županijske skupštine na kojoj su donesene između ostalog i odluke o obnovi objekata u nadležnosti SMŽ te odgovarano i obrazlagano nekoliko sati što je sve učinila Sisačko-moslavačka županija u svojoj nadležnosti po pitanju obnove.

Uvažavajući koliko je važno izvještavati javnost o tijeku realizacije projekata obnove u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, predsjednik Skupštine Mato Fofić, sazvao je tematsku sjednicu, no terenskog tipa od ranih jutarnjih sati kako bi se obišla gradilišta zgrada koje će nakon obnove koristiti deseci tisuća žitelja naše županije, razgovaralo s izvođačima, korisnicima zgrada ustanova u zdravstvu, školstvu i socijalnoj skrbi, nadzorom i drugima.

Oporbeni vijećnici su zahtijevali i određene dionike, no nije razvidno radi li se o grešci budući su navedeni članovi nacionalnog stožera, koji redovito zasjeda u Petrinji, i na čije se sjednice mogu najaviti i prisustvovati i dobiti odgovore na sva pitanja koja nisu u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije.

Sisačko-moslavačka županija u ovom trenutku ima otvorenih 39 gradilišta, te su župan sa suradnicima uz predsjednika skupštine Matu Fofića i vijećnicima obišli 20 gradilišta obnove na području gradova Sisak, Petrinja i Glina.

Okupljanje je započelo nešto iza 6 sati, s polazišom adresom privremenog sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku.

Vijećnici su iz prve ruke vidjeli tijek obnove zgrada u nadležnosti Županije, razgovarali s izvođačima, postavljali pitanja nadzoru, razgovarali s korisnicima objekata čije će usluge koristiti deseci tisuća ljudi.

Obilaskom u Sisku obuhvaćena su sljedeća gradilišta:

  • Srednja škola Viktorovac gdje su radovi u tijeku, ukupne vrijednosti 2.193.841,88 kn.
  • Cjelovita obnova zgrade Nove interne Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku. Vrijednost radova je 44.129.998,25 kn.
  • Regionalni centar kompetentnosti – Lađarska ulica u Sisku, vrijednost projekta 160 milijuna kuna kojim će Sisak postati obrazovno središte Županije.
  • Prenamjena stare matične zgrade Strukovne škole Sisak u 1. Učenički dom u Sisku s oko 12 milijuna kn ukupne vrijednosti radova.
  • Uređenje zgrade Zavoda za javno zdravstvo u Ulici Ljudevita Gaja u Sisku, vrijednost radova 1.638.334,86 kn.
  • Obnova zgrade javne namjene u Tomislavovoj ulici u Sisku, vrijednost radova je 9.687.616,88 kn.
  • Obnova zgrade Gimnazije Sisak, pri čemu je vrijednost cjelokupnog projekta 40.116.180,00 kn.
  • Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, u tijeku su radovi na obnovi Doma vrijedni 7.033.227,50 kn (vodi i financira HZMO).

U Petrinji su obilaskom obuhvaćena sljedeća gradilišta:

OŠ Mate Lovraka Petrinja – energetska obnova u tijeku, vrijednost radova 4.855.000,00 kn. OŠ Mate Lovraka obnovljena je nakon potresa a nakon potresa obnovljena je i Područna škola Češko selo. U OŠ Mate Lovraka trenutno su premješteni učenici Srednje škole Petrinja te učenici 3. i 4. razreda Područne škole Češko selo. U OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja Županija je zbrinula čak tri obrazovne institucije, privremeno su smješteni učenici 3.-8. razreda I. OŠ Petrinja, a zadnju etažu škole Županija je preuredila za Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek u Petrinji i time vratila 500 studenata na petrinjsko područje.

Vijećnici su obišli i još jedno gradilište iz područja obrazovanja, gradilište nove I. Osnovne škole Petrinja s novom sportskom dvoranom koje financira mađarska vlada.

Vijećnici su se upoznali na terenu i s radovima obnove na objektima u području zdravstva. Županija provodi radove na obnovi zgrade Nove bolnice Petrinja – Pulmologija u sklopu OB dr. Ivo Pedišić u vrijednosti 46.326.278,75 kn.

Obnavlja se i zgrada Doma zdravlja SMŽ – Ambulanta u Jabukovcu, a vrijednost radova je 2.689.463,74 kn.

Županija provodi i cjelovitu obnovu zgrade Interpretacijskog centra baštine Banovine,  ukupne vrijednosti radova 7.408.326,59 kn.

Provodi se izgradnja novog objekta OŠ Ivan Goran Kovačić, PŠ Nebojan, ukupne vrijednosti radova 6.417.608,13 kn. Županija provodi i obnovu OŠ Ivan Goran Kovačić Gora, vrijednosti radova 23.437.460,12 kn, a Splitsko-dalmatinska županija donirala je 3 milijuna kn.

U Glini su obilaskom obuhvaćena sljedeća gradilišta: U tijeku je cjelovita obnova Doma za starije osobe Glina koju isto provodi Sisačko-moslavačka županija u vrijednosti od 9.613.408,91 kn. Trenutno je u tijeku i cjelovita obnova zgrade Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije u Glini. Vrijednost radova je 11.534.819,98 kn, a kako bi Dom zdravlja bio smješten u siguran i čvrst objekt, SMŽ je adaptirala građevinu u neposrednoj blizini matične zgrade u kojoj sada djeluju četiri ambulante opće medicine i ginekološka ambulanta.

Županija putem Fonda solidarnosti obnavlja i Srednju školu Glina, a ukupna vrijednost radova je 18.365.829,60 kn. Županija je obnovila i OŠ Glina nakon potresa u vrijednosti radova od  904.829,00 kn. Izvršeni su i radovi sanacije pokrova športske dvorane Osnovne škole Glina. Troškovi radova sanacije pokrova športske dvorane i stručnog nadzora nad radovima sanacije financirani su od strane Sisačko-moslavačke županije i Grada Gline, svakog u omjeru 50%. Ukupne vrijednosti radova 842.846,25 kn.

Ovaj terenski obilazak gradilišta s konkretnim dionicima obnove, financijski nije opteretio dodatno proračun Sisačko-moslavačke županije ništa više od redovne sjednice, budući samo najam dvorane za održavanje sjednice skupštine kakvu su željeli oporbeni vijećnici, iznosi skuplje nego obilazak gradilišta. Konkretna ulaganja, konkretni radovi, mogućnost uvida i pitanja na koji način i kako se provodi obnova, ocijenjeni su vrlo pozitivno od strane županijskih vijećnika koji su jučer sudjelovali u četrnaestosatnom obilasku gradilišta.

Župan Ivan Celjak osvrnuo se na projekte obnove SMŽ:

-Prisustvovali smo pripremnim radovima na novoj zgradi Doma zdravlja SMŽ u Petrinji i to je 40. gradilište Sisačko-moslavačke županije koje imamo u ovom trenutku. Iza nas je završeno 41 gradilište obnove zgrada u području obrazovanja i zdravstvene skrbi, a sveukupno smo u županijskoj upravi pokrenuli 200 projekata. Kada kažem da se radi doslovno 24 sata na dan na obnovi, to stvarno tako i je, u što su se danas uvjerili i vijećnici Županijske skupštine, govori Celjak jučer.

Župan Celjak je zaključno pozvao još jednom na zajedništvo. „Svi trebamo zajedno raditi na cjelokupnom razvoju naše Županije. Sada je prilika za razvoj koju smo čekali godinama.“

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime